ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
เวลา : 17:17:01
 
พาณิชย์ลำปาง รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรสับปะรด ปีการผลิต 2562 ประจำสัปดาห์
พาณิชย์ลำปาง รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรสับปะรด ปีการผลิต 2562 ประจำสัปดาห์
สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสับปะรด ปีการผลิต 2562 ประจำสัปดาห์
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสับปะรด ปีการผลิต 2562 ว่า จังหวัดลำปางมีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดจำนวน 24,240 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตจำนวน 16,525 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,050 กิโลกรัม/ไร่ ประมาณการผลิตจำนวน 50,401.10 ตัน โดยปลูกมากในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่เมาะ อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน ซึ่งอำเภอเมืองลำปางเพาะปลูกมาก คิดเป็นร้อยละ 88.31 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และคาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 27

ส่วนสถานการณ์การตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะจำหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ (แผงรับซื้อ) ในจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปสับปะรดต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดชลบุรี และอีกร้อยละ 20 เป็นการจำหน่ายเพื่อบริโภคสดและแปรรูป

พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรจังหวัดลำปางทยอยออกสู่ตลาดปริมาณไม่มาก ผู้ประกอบการ (แผง) รับซื้อในจังหวัดลำปางมีจำนวนน้อยรายที่รับซื้อเพื่อรวบรวมส่งจำหน่ายให้โรงงานแปรรูปสับปะรดในต่างจังหวัด เกษตรกรจึงจำหน่ายให้แก่แผงเพื่อจำหน่ายเป็นแบบบริโภคสด ในราคาสับปะรดเกรดเนื้อ 1 (รสหวานน้ำผึ้ง) กก.ละ 12 - 14 บาท และเกรดเนื้อ 2 (รสหวานกลมกล่อม) กก.ละ 8 – 9 บาท

สำหรับสถานการณ์การรับซื้อสับปะรดของโรงงานแปรรูปฯ ต่างจังหวัด สัปดาห์นี้ราคารับซื้อลดลง โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับซื้อเฉลี่ย กก.ละ 8 – 8.50 บาท ภาคตะวันออก รับซื้อเฉลี่ย กก.ละ 8.40 – 8.50 บาท


ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง  
000839157
close/ปิดหน้าต่างนี้