ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2555 / 15:34:41  
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาทรงติดตามงานที่เชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กไทยและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (15 มิย 55 ) เวลา 11.37 นาฬิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังพระบรมราชา นุสาวรีย์พระมหิตาธิเบตร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ภายในโรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงวางพานพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะ
ในการนี้ ได้ทรงติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อ ครอบครัวของเด็กไทยและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตร นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ทรงมี พระปฏิสันถาร และประทานกระเป๋า เยี่ยมแก่มารดาทารกเกิดก่อนกำหนด และทอดพระเนตรภายในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกฯ ตั้งแต่ปี 2552 -ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลมารดาและทารก เริ่มตั้งแต่การฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ การคลอดที่ปลอดภัย การดูแลทารกอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกำหนด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้มีการจัดทำโครง การต่างๆ เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด จัดทำแนวทางการดูแลทารกที่คลอด ก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักน้อย พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมารดาและทารกและสนับ สนุนด้านวิชาการด้านการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของโรงพยา บาลต่างๆ ในเครือข่าย

ข่าวโดย : ชีวิน,นิรุทธ์ชวิน
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738