ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 สิงหาคม 2555 / 16:53:49  
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม ปั่นรถถีบ กินลำไย ไป หละปูน สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม ปั่นรถถีบ กินลำไย ไป หละปูน
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน จัด โครงการลำพูน Slow City โดยการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ สำคัญในจังหวัดลำพูน และ เที่ยวชมสวนลำไย ที่มีชื่อเสียงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วงเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน จำนวน 300 คน ได้มาร่วมกิจกรรม ปั่นรถถีบ กินลำไย ไปหละปูน โดยสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดขึ้น โดย มีนาย สุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และ ร่วมปั่นจักรยานไปกับนักท่องเที่ยวด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแหล่งผลิตลำไย ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำพูน , เพื่อส่งเสริมการจัดงานเทศกาลลำไย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในครั้งนี้เริ่มจาก สักการะ สิ่งศักสิทธิ์ ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้น ปั่นจักรยานต่อไปยัง วัดจามเทวี และ ปั่นจักรยาน เที่ยวชมแหล่งผลิต ลำไย ที่มีชื่อเสียง ใน ตำบล ประตูป่า และ ตำบลหนองช้างคืน .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738