ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2560 / 17:18:09  
อำเภอฝาง ติดตามความคืบหน้า การเตรียมงาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์
อำเภอฝาง ติดตามความคืบหน้า การเตรียมงาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้า การเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บ่ายวันนี้(10 ต.ค.60) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานของคณะทำงาน ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยนายอำเภอฝาง กำชับให้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละด้าน ได้มีการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานของจิตอาสาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอฝาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
สำหรับการเตรียมระบบขนส่งประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอฝาง ในวันที่ 26 ตุลคม 2560 นั้น เบื้องต้นได้เตรียมรถขนส่งประชาชนไว้ เกือบ 100 คัน โดยเป็นรถยนต์สองแถว จำนวน 60 คัน รถจักรยานยนต์ 30 คัน และรถของบ่อน้ำมันฝาง ประมาณ 7 คัน โดยได้กำหนดจุด รับ-ส่ง ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธี 3 จุด คือที่บริเวณศาลเจ้าฝาง ที่บริเวณ 4 แยกธนาคารกสิกรไทย และที่บริเวณกาดน้ำใจ ประชาชนสามารถนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณใกล้ๆ กับจุด รับ-ส่ง ซึ่งได้เตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว โดยประชาชนสามารถนำรถไปจอดได้ที่ ตลาดนัดวันพุธทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บริเวณที่ดินว่างเปล่าข้างบริษัทสินธานีฝาง และบริเวณเทศบาลตำบลเวียงฝาง และจะเปิดให้ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยภาคเข้าให้พี่น้องประชาชน ต.แม่คะ ต.แม่ข่า ต.แม่สูน และต.แม่งอน วางดอกไม้จันทน์ ส่วนภาคบ่าย เปิดให้ประชาชน ต.เวียง ต.โป่งน้ำร้อน ต.ม่อนปิ่น และต.สันทราย วางดอกไม้จันทน์ สำหรับข้าราชการและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เริ่มวางดอกไม้จันทน์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ด้านการจัดระบบจราจร งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอฝาง กำหนดเดินรถทางเดียว โดยให้สังเกตุป้ายประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามสัญญาณมือ ของจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานจราจร
นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ได้เน้นย้ำการแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอฝาง ให้ข้าราชการทุกภาคส่วนแต่งกายชุดขาวเต็มยศไว้ทุกข์ ส่วนพี่น้องประชาชนแต่งกายชุดสุภาพสีดำ สุภาพสตรีแต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า ห้ามใส่กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ส่วนพิธีเผาดอกไม้จันทน์ จะเริ่มในเวลา 21.00 น.เป็นต้นไป ภายในสนามกีฬากลางอำเภอฝาง การแต่งกายข้าราชการชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ส่วนพี่น้องประชาชนแต่งกายชุดสุภาพสีดำ สุภาพสตรีแต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า ห้ามใส่กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738