ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 18:11:01  
จังหวัดเชียงรายสรุปโครงการบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
จังหวัดเชียงรายสรุปโครงการบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในกลุ่มเกษตรกรและชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.ที่โรงแรมบ้านดู่ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดการประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย รายงานว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 แห่ง ได้ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอจำนวน 7 แห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ บ้านดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย บ้านดงเจริญ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย และบ้านสันทรายมูล เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง และจัดระบบสูบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 4 แห่งได้แก่ ที่บ้านสันทุ่งพัฒนา เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย บ้านเม็งราย เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย บ้านสันสลี องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอพญาเม็งรายและบ้านดอยทอง เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ 45,990 บาทต่อปีต่อแห่ง และสามารถลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้จำนวน 182,500 บาทต่อปีต่อแห่ง ซึ่งทำให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738