ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 16:38:29  
อำเภอฝาง พร้อมเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561
อำเภอฝาง พร้อมเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561เพื่อตรวจสอบความพร้อมการจัดงานในด้านต่างๆ

บ่ายวันนี้ (10 ม.ค.61) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561 เพื่อตรวจสอบความพร้อมการจัดงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านสถานที่ เวทีกลาง ด้านพิธีการ และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น โดยอำเภอฝาง กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตน รวมทั้งจัดหารายได้ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอฝาง เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านมัจฉากาชาด การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้าโอท็อป การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดเต้นทูบีนัมเบอร์วัน การแข่งขันยิงฟุตบอลเข้าประตู การแข่งขันชกมวยไทย และ กิจกรรมด้านความบันเทิง โดยจะมีพิธีเปิดงานช่วงค่ำ วันที่ 12 มกราคม2561 พร้อมการเดินโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดธิดาชาติพันธุ์ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ การแสดงความสามารถของเด็กจากโรงเรียนดนตรีฮาโมนีและการมอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านต่างๆ วันที่ 14 มกราคม 2561 การแสดงของผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอฝาง วันที่ 15 มกราคม 2561 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 16 มกราคม 2561 การแสดงจากสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง วันที่ 17 มกราคม 2561 การประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 มกราคม 2561 การประกวดธิดาชาติพันธุ์ วันที่ 19 มกราคม 2561 การประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชน วันที่ 20 มกราคม 2561 การประกวดรำวงย้อนยุค ทูบีนัมเบอร์วัน ของหมู่บ้านและชุมชน และวันที่ 21 มกราคม 2561 การแสดงจากโรงเรียนดนตรีฮาโมนี

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738