ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:17:11  
ออมสินสาขาฝาง เชิญชวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ออมสินสาขาฝาง เชิญชวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ธนาคารออมสิน สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายพูนพจน์ บุญชัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่อำเภอฝาง ไปลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาทักษะอาชีพ หางานทำในท้องถิ่น รับสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนเอง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับอำเภอฝาง จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 20,512 ราย แยกเป็นภาคการเกษตร 5,000 กว่าราย และนอกภาคการเกษตร 14,700 กว่าราย โดยธนาคารออมสิน สาขาฝาง จะรับผิดชอบในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยผู้ที่สมัครและทำตามเงื่อนไขในการพัฒนาตนเองจะได้รับวงเงินช่วยเหลือรายเดือนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มขึ้นอีก 100 หรือ 200 บาท ตามฐานรายได้ สำหรับผู้ที่สมัครหลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว แต่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองในด้านต่างๆแทน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 นี้เป็นต้นไปจะมีพนักงานออมสิน และทีมงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และจะจัดฝึกอาชีพตามความประสงค์ของแต่ละท่านต่อไป ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินสาขาฝาง และธนาคารออมสินในพื้นที่

ข่าวโดย : ชัยเชษฐ์ ปัดเปา
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738