ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:55:31  
อำเภอฝาง เตรียมสร้างความเข้าใจ กับกลุ่มผู้หาของป่า หวังช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่า
อำเภอฝาง เตรียมสร้างความเข้าใจ กับกลุ่มผู้หาของป่า หวังช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่า
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้หาของป่า ขอความร่วมมือไม่จุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ หวังช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การเกิดไฟป่าส่วนใหญ่ มักเกิดจาก กลุ่มผู้หาของป่า ที่เข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์ แล้วมีการจุดไฟเผา เพื่อล่าสัตว์ หรือหวังให้เกิดการแตกยอดของผักป่า เช่นผักหวาน เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อำเภอฝางจะได้เรียกกลุ่มผู้หาของป่า มาทำความเข้าใจ และจัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพหาของป่า หรือล่าสัตว์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าป่าของราษฎร โดยมาตรการดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาหมอกควันลงได้ระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่เราไร้หมอกควัน” โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด สำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด จะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2236 หรือหมายเลข 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738