ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:10:53  
เกษตรเชียงใหม่ เปิดเวทีชุมชน ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ อ. แม่อาย
เกษตรเชียงใหม่ เปิดเวทีชุมชน ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ อ. แม่อาย
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่ อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมเวที กว่า 300 ราย

(12ก.พ.61)นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ในพื้นที่ อ.แม่อาย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินตามนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณปี 2561 จำนวน 71 แปลง เป็นแปลงชนิดสินค้าข้าว จำนวน 15 แปลง พื้นที่ 24,000ไร่ ดำเนินการใน10อำเภอ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว และหน่วยงานบูรณาการต่างๆเช่น กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น การจัดกิจกรรมเวทีชุมชนในครั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการตลาดโดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
ด้านนายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อาย เปิดเผยว่า นาแปลงใหญ่ ของอำเภอแม่อาย มีจำนวน 3 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 307 ราย พื้นที่ 3,100ไร่ โดยเป็นแปลงปี2560 จำนวน1แปลง ที่เหลือเป็นแปลงใหม่ อีก 2 แปลง แปลงละประมาณ 1,000 ไร่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้รวมถึงระเบียบข้อบังคับกลุ่มกำหนดสิ่งที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์5ด้านที่เกิดตั้งแต่แปลงผลิตจนถึงการตลาดโดยการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานGAP โดยมีแปลงเรียนรู้ ขนาด 10 ไร่ในแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลงโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบโรงเรียนเกษตรกร พร้อมทั้งการลดต้นทุนตั้งแต่การเตรียมดินโดยใช้เครื่องจักรกลแบบถูกต้องลดต้นทุนร่วมกับภาคเอกชน จนกระทั่งเชื่อมโยงตลาดซึ่งผลจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเกษตรภายใต้แปลงใหญ่ข้าวสามารถขายข้าวได้สูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ 400 -600 บาทต่อตันและบางส่วนยังสามารถขายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อีกด้วย
สำหรับโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น1ในนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนผ่าน chief of operation : coo มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และoperation team :otโดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบนโยบายให้กับพื้นที่ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งานตามนโยบาย ที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738