ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:46:55  
จังหวัดลำพูน และ กฟผ .มุ่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3
จังหวัดลำพูน และ กฟผ .มุ่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หารือกับ พลังงานจังหวัดลำพูน และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เพื่อหาแนวทางสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน กรณีการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ซึ่งมีความจำเป็นในการก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นคงในการส่งกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอลำพูน ซึ่งมักประสบปัญหา ไฟตก ไฟดับ เมื่อฝนตกหนักและสนองความต้องการ การใช้ไฟฟ้าที่มีเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์ 2561 ) ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหารือแนวทางการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ซึ่งจะก่อสร้างในเขตตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายอำเภอเมืองลำพูน , พลังงานจังหวัดลำพูน และ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม
ในการเริ่มต้นก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้สำรวจพื้นที่เหมาะสมและจำเป็นก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งพบว่าพื้นที่ในเขตตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มีความเหมาะสม และได้ประกาศซื้อที่ดิน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน เมื่อปี 2560 หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้วได้จัดซื้อที่ดินในเขต ตำบลศรีบัวบาน 53 แปลง เนื้อที่ 179.5 ไร่ ริมทางหลวงหมายเลข 11 ( เชียงใหม่ – ลำปาง ) ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ และช่วงเดือนกันยายน 2560 ได้จัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถึงความจำเป็นการก่อสร้าง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และมาตรการสร้างความมั่นใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ซึ่งประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจคาดเคลื่อน เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงได้ ประชุมทำความเข้าใจกับประชาชน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจะร่วมกันสร้างความใจกับประชาชนในพื้นที่
ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053 511 555
บรรณาธิการ : -
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 266

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738