ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 15:30:29  
อบต.ม่อนปิ่น ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เตรียมพร้อม รับมืออัคคีภัย
อบต.ม่อนปิ่น ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เตรียมพร้อม รับมืออัคคีภัย
อบต.ม่อนปิ่น ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เตรียมพร้อม ป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยได้ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง การปิดก๊าซหุงต้มที่ปลอดภัยหากเกิดการรั่วไหล เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ที่อาจจะเกิดขึ้น กับโรงเรียน และหมู่บ้าน โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ที่สภาพอากาศมีความแห้งแล้ง มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738