ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:27:30  
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ครูและโรงเรียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นายเทวินส์ สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 “วิถีชน คนท้องถิ่น" เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ครูและโรงเรียน ให้ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ นักเรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน และแสดงออกถึงวิถี ประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามของแต่ละชนเผ่า เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 452 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ประกอบด้วย ไทยใหญ่ มูเซอ ดาราอั้ง และไม่มีสัญชาติไทย

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738