ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:32:43  
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เช้าวันนี้(13 มี.ค.61)ที่ หอประชุมอำเภอแม่อาย นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลอำเภอแม่อาย ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สตรีอำเภอแม่อาย การบรรยายให้ความรู้ ทางกฎหมาย เรื่องบทบาทและสิทธิหน้าที่ของสตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มสตรี และสินค้า OTOP ของกลุ่มพัฒนาสตรีจากตำบล ต่างๆ การประกวดฟ้อนเล็บ และการแข่งขันส้มตำลีลา โดยมีสตรีในพื้นที่อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา ที่มีสตรีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกด้าน รวมถึงส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี ในด้านต่างๆ ให้เท่าเทียมกับบุรุษ แสดงความเข้มแข็งของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738