ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2561 / 08:10:03  
อบต.ม่อนปิน จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
อบต.ม่อนปิน จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ และรักษาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 เพื่อรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ด้านการแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมมายาวนาน ตลอดจนเป็นการรณรงค์ สร้างความตระหนักแก่คนในสังคม ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรี มีภูมิปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอด ให้แก่คนรุ่นหลัง และอบรมให้บุตรหลาน เป็นคนดีของสังคมสืบไป โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น กว่า 600 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกกรรม ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การแสดง การละเล่น นันทนาการ ของผู้สูงอายุ การทอดผ้าป่าขยะ และการรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 61

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738