ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 10:55:45  
อำเภอฝาง ทำ MOU การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอฝาง ทำ MOU   การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอฝาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การประสานการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพฝาง ชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.อรุณศักดิ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผกก.สภ.ฝาง นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 18 แห่ง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการสาธาณภัย ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550,แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558,แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอฝาง เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการสาธาณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่วยงานมีชุดปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบแบบบูรณาการ ประสานการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ใกลเคียง หรือมีการร้องขอความช่วยเหลือได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738