ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 17:22:23  
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด 7 ธันวาคม 2561 นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด 7 ธันวาคม 2561 นี้
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด 7 ธันวาคม 2561 นี้ มอบสิ่งของ เครื่องใช้เป็นรางวัลของร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อระดมสิ่งของ เครื่องใช้ สำหรับเป็นรางวัลของร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อหารายได้ในการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำบัตรมัจฉากาชาดพาโชคจำหน่ายใน ราคาบัตรละ 20 บาท เพื่อเสี่ยงโชครับของรางวัลมากมาย รวมทั้งยังได้จัดทำสลากกาชาดการกุศล จำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท โดยในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน และผู้ที่ประสงค์จะบริจาคของรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว สามารถนำมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หรือ สามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5321-2638 และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2617 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738