ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 15:35:17  
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข ประเมินผลการดำเนินงาน ของ บ.ดง หมู่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข  ประเมินผลการดำเนินงาน  ของ บ.ดง หมู่ 5 ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
คณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ลงพื้นที่ ประเมินผลการดำเนินงาน ของ บ.ดง หมู่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข ระดับเขต

คณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 นำโดยนางสุภาพรรณ บุญถนอม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ.ดง หมู่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจประเมิน คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ระดับเขต โดยมีนายอนวัช สัตตบุศก์ นายอำเภอไชยปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆของหมู่บ้าน แก่คณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ในระดับเขต ต่อไป
สำหรับ บ้านดง หมู่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน มีนายคำมูล เมืองใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มี 242 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 684 คน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ มีการบริหารจัดการขยะที่ดี ด้วยการตั้งธนาคารใบไม้ ส่งเสริมให้ราษฎรนำใบไม้มาขายหรือแลกไข่ไก่ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก แก้ปัญหาขยะและลดการเผา ช่วยแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่าย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738