ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 09:30:11  
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อใช้ประกอบพิธีในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อใช้ประกอบพิธีในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อใช้ประกอบพิธีในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562

15 พ.ค.62 (เวลา 19.30 น.) ที่พระวิหารประดิษฐานน้ำทิพย์ดอยขะม้อ วัดดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำทิพย์ดอยขะม้อ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาเทศบาล, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธี มีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวันพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนา โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษาวัดดอยขะม้อ ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
ทั้งนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวร่วมขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เข้าสู่เมืองหริภุญชัย เพื่อตั้งสมโภชที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นเวลา 2 คืน ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย โดยน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ต่อไป.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 313

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738