ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 09:52:26  
จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้อำเภอทั้ง 7 อำเภอ เตรียมการตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จะดูแลประชาชนในช่วงที่อาจจะเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม รวมถึงให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คาดการณ์ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในห้วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้อำเภอทั้ง 7 อำเภอ เตรียมการตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จะดูแลประชาชนในช่วงที่อาจจะเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม รวมถึงให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์ให้แจ้งจังหวัดทราบ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป โดยในช่วงระยะแรกของฤดูฝนนี้ จะเน้นพื้นทางโซนใต้ของจังหวัด ได้แก่ อำเภอสบเมยและอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งมีประวัติของการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
สำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้ทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไว้รองรับสถานการณ์ ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร สายการบังคับบัญชาและจุดระดมทรัพยากร เพื่อให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ ขณะเดียวกันจังหวัดได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) ชุดปฏิบัติการตำบลละ 10 คน เพื่อเตรียมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738