ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 10:15:29  
ชลประทานเชียงราย ลดความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหลวง
ชลประทานเชียงราย ลดความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหลวง
ชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ลดความแย้งของเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหลวง หลังประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำในอ่างเก็บน้ำลดปริมาณลงอย่างมาก

นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงร่วมกัน พบว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีอยู่ประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมทั้งส่งให้พื้นที่ทำการเกษตรด้านท้ายประตูระบายน้ำหนองหลวงบางส่วน จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งได้มีการตั้งกฎกติกาในการส่งน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยกรมชลประทานมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ ประสาน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด
สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้น กรมชลประทานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถแบ็กโฮ พร้อมด้วยเรือขุด เข้าขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวงและกำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำ พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738