ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 10:38:42  
คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานป้องกันไฟป่าแม่ฮ่องสอน พิจารณารางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในการป้องกันไฟป่า
คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานป้องกันไฟป่าแม่ฮ่องสอน พิจารณารางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในการป้องกันไฟป่า
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาการตัดสินรางวัลแก่ หน่วยงาน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ War Room ไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาการตัดสินรางวัลแก่ หน่วยงาน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 6 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับตำบล, รางวัลสำหรับหน่วยงานราชการที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการไฟป่าและหมอกควัน, รางวัลสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, รางวัลสำหรับบุคคลที่อุทิศตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่, รางวัลสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดีเด่น และประกาศตำบลที่มีจำนวนจุดความร้อนสะสมสูงสุด 10 ตำบล ซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะประกาศผลและมอบรางวัลในกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738