ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 11:04:48  
ระดมความคิดเห็นการวางแผนและจัดทำผังเมือง
ระดมความคิดเห็นการวางแผนและจัดทำผังเมือง
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ง

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณปี 2560 โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในภาพรวม และปัญหา อุปสรรต่าง ๆ พร้อมทั้งความต้องการ วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประชุมในครั้งนี้ประชุมมีการนำเสนอผลการศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 1 (ร่าง) ผังแนวคิด 2 (ร่าง) นโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน” และ 3 (ร่าง) ผังแนวคิดตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและผังเมืองรวมจังหวัด โดยผู้เชี่ยวชาญกระบวนการมีส่วนร่วม และการสรุปประเด็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738