ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มิถุนายน 2562 / 12:56:40  
อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมในเด็กในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำ

นายการุณ รัตนธรรม นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.ชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมในเด็กในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำ และเอาตัวรอดในกรณีที่ตัวเองประสบภัยทางน้ำได้ และได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวที่หาได้ในชีวิตประจำวัน ให้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำ
ทั้งนี้ การเสียชีวิตจากสาเหตุการบาดเจ็บ (Injury) จากรายงานการจมน้ำระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก พบว่า คนที่จมน้ำเสียชีวิต มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปีทั้งนี้ในกลุ่มเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปีพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 (เสียชีวิตปีละ 140,219 คน) รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) ซึ่งต่างกับประเทศไทยซึ่งพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่หนึ่ง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 370

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738