ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 13:55:53  
เกษตรอำเภอไชยปราการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day)
เกษตรอำเภอไชยปราการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  (Field day)
เกษตรอำเภอไชยปราการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

เช้าวันนี้(11 ก.ค.62)ที่ บริเวณวัดสันทราย บ้านสันทรายหมู่12 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโส อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2562 โดย นายวันชัย จันทร์เสนา เกษตรอำเภอไชยปราการ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่างาน Field day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้แก่เกษตรกร การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มตันฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานจำนวน ๓๐๐ คน ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมกัน ดำนา บริเวณแปลงนา “นาบุญวัดสันทราย” ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ชาวบ้านได้บริจาคให้กับวัด และวัดได้จัดให้เป็นแหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 272

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738