ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 17:38:21  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ทั้งลำไย และมะม่วง ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ทั้งลำไย และมะม่วง ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2562) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดย นายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่ง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้ตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ทั้งลำไย และมะม่วง พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งบริเวณตลาดสดในพื้นที่ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบผู้ประกอบการรายใดนำเครื่องชั่งที่ชำรุด เสียหาย หรือน้ำหนักไม่อยู่ในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดมาใช้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกรายปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย และราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องการร้องเรียน และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 310

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738