ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2562 / 17:51:26  
ปภ.ฝาง เฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่
ปภ.ฝาง เฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เตรียมแผนเฝ้าระวังอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูฝน

นายธรีเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูฝนปีนี้ ปภ.ฝาง ได้มีการประสานแผนป้องกันเหตุ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม กับทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังการเกิดเหตุ โดยก่อนเกิดเหตุ จะมีการเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำฝาง และตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ซึ่งมีสถานีตรวจวัด อยู่ กว่า 40 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ โดยใช้เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเฝ้าระวัง หากระดับน้ำในลำน้ำใกล้ถึงจุดวิกฤต หรือมีปริมาณฝนตกมาก จะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบ เพื่อเตรียมป้องกันหรืออพยพไปอยู่ในพื้นที่ ที่ปลอดภัย ระหว่างเกิดเหตุ จะส่งเจ้าหน้าที่ ทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันที หากเกินขีดความสามารถจะประสานหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป และหลังเกิดเหตุ จะมีการสำเร็จความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 253

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738