ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 11:55:09  
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนมโรงเรียน เพื่อส่งมอบนมคุณภาพดีให้นักเรียน หวังต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนมโรงเรียน เพื่อส่งมอบนมคุณภาพดีให้นักเรียน หวังต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อส่งมอบนมคุณภาพดีให้นักเรียน และต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมกำหนดมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผลิตนมที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ก่อนจัดส่งถึงเด็กนักเรียน

วันนี้ (14 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการร่วมกันในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางการปฏิรูปโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในการส่งมอบนมคุณภาพดีให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครบครัน
นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้จัดสรรสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 137,034 คน และมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด รับผิดชอบนักเรียน จำนวน 80,180 คน สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด รับผิดชอบนักเรียน จำนวน 41,366 คน และบริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 15,488 คน โดยมีหน่วยจัดซื้อรวมกันจำนวน 207 หน่วย แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชน จำนวน 63 หน่วย และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 144 หน่วย
ทางด้าน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นมโรงเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็กและเยาวชน จึงเป็นที่สนใจของสังคม ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแล และขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางการปฏิรูปโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้มีการจัดส่งนมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ก่อนจัดส่งให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้บริโภคด้วยความปลอดภัย
ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดเชียงราย ได้มีการคุมเข้มเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้ผลิตนมที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดีและจัดส่งถึงเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 130 วัน ต่อภาคเรียน คนละ 1 ถุง หรือกล่อง (200 มิลลิลิตร) โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตผลิตนม องค์การอาหารและยา (อย.) และสาธารณสุขจังหวัดรับรองคุณภาพและมาตรฐานของนม ใช้นมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพและไม่มีประวัติว่าถูกตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพในภาคเรียนที่ผ่านมา มีการดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอและผ่านการตรวจประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ จัดส่งให้นักเรียนตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้นมที่ได้คุณภาพอยู่เสมอ ขณะที่ ราคานม ได้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน จัดซื้อตามราคากลาง ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738