ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2562 / 10:16:08  
อบต.ม่อนปิ่น ประกาศผลการประกวด "ชุมชน วัด โรงเรียนสะอาดท้องถิ่นสุขใจ” ปี 2562
อบต.ม่อนปิ่น ประกาศผลการประกวด
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประกาศผลการประกวด "ชุมชน วัด โรงเรียนสะอาดท้องถิ่นสุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2562

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลการ ประกวด ชุมชน วัด โรงเรียนสะอาดท้องถิ่นสุขใจ เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและกลุ่มองค์กรกลุ่มพลังมวลชนในตำบลม่อนปิ่นในการคัดแยกขยะครัวเรือนตั้งแต่ตันทางรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชนศาสนสถาน และสถานศึกษาให้ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประกวด แยกตามประเภท ดังนี้
1.ประเภทระดับชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที่ 1
2.ประเภทระดับศาสนสถาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัตคงคานิมิตร (แม่มาว) ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วัดปทุมมาวาส (หนองบัว), รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วัดม่วงชุม
3.ประเภทระดับโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอบดัง ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านม่วงชุม
4.รางวัลชุมชนพัฒนาค้นสิ่งแวดล้อมโดดเด่น ได้แก่ บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่๓ ซึ่งจะมีการจัดพิธีมอบรางวัล ในวัน ที่ 19 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738