ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2562 / 17:15:13  
อำเภอฝาง กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่ใจเหนือ ต.เวียง ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดชยาราม บ้านแม่ใจเหนือ ต.เวียง ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. โดยจะนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ แก่ประชาชน ในด้านต่างๆ อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการด้านประกันสังคม การให้คำปรึกษาด้านการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการตรวจสุขภาพ และการให้บริการตัดผมฟรี เป็นต้น จึงขอเชิญชวน ประชาชน บ้านแม่ใจเหนือ เข้ารับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ตามวันเวลา ดังกล่าว

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738