ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 11:42:01  
ปภ.ฝาง สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
ปภ.ฝาง   สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดโครงการเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้กลไกประชารัฐตามหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

เช้าวันนี้ (10 ก.ย.62) ที่หอประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้กลไกประชารัฐ ตามหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา กิจกรรมวางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแจ้งเตือน และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอฝาง ทั้ง 10 แห่ง รวม จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม
นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอฝาง ประสบกับปัญหาภัยพิบัติจากทั้งจากธรรมชาติ และมนุษย์ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก ภัยทางถนน และสาธารณภัยอื่นๆทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทางเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงสาธารณภัย มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย มีเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ประชาชนสามารถข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ยกระดับความช่วยเหลือของหน่วยปฏิบัติ และชุมชนระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 320

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738