ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 13:44:27  
ตชด.334 มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่ผ่านโครงการแดร์
ตชด.334 มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่ผ่านโครงการแดร์
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการแดร์

เช้าวันนี้(11 ก.ย.62) นายสมบูรณ์ นันตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ และร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด. 334 มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม จำนวน โดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นและได้จัดชุดวิทยากรหรือครูแดร์ เข้าทำการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ โรงเรียนดง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงโทษ - พิษภัย และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาเสพติด เรียนรู้ทักษะวิธีการปฏิเสธ จนเกิดกระแสการต่อด้าน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด คาดว่าผลที่ได้รับคือ นักเรียนจะไม่ข้าไปยุ่งเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษทุกชนิดตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน ทำให้ปัญหาของยาเสพติดลดน้อยลงไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738