ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 13:51:10  
อำเภอฝาง จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
อำเภอฝาง จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เช้าวันนี้ (11 ก.ย.62) ที่อาคารปิติราษฎร์สมานสามัคคี บ.แม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยก่อนเปิดโครงการ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงปฏิญาณตน ในการที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ทั้งการเป็นผู้เสพและผู้ค้า จากนั้นได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ได้มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจน จำนวน 80 ชุด โดยการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน นำหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการด้านประกันสังคม การให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการตัดผมฟรี เป็นต้น

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 280

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738