ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 15:57:29  
สาธารณสุข จ.ลำปาง แนะประชาชนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก พบแล้ว 255 ราย
สาธารณสุข จ.ลำปาง แนะประชาชนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก พบแล้ว 255 ราย
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แนะนำประชาชนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โดยขณะนี้พบผู้ป่วยจำนวน 255 ราย

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก อยู่ในอันดับที่ 8 ของภาคเหนือตอนบน ซึ่งสถานการณ์ ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยอยู่ที่ 6,368 ราย คิดเป็น 108.59 ต่อแสนประชากร เรียงลำดับจากจังหวัดที่พบมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน
โดยสถิติของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 255 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 34.25 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีอัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี โดยอำเภอที่พบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ อำเภอเถิน อำเภองาว และอำเภอแม่พริก
ทั้งนี้เนื่องจากมีการระบาดของโรค มือ เท้า ปากอยู่ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงพาเด็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โดยเฉพาะกรณีที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน ต้องแยกเด็กเล็กไม่ให้เล่นลุกคลีกับเด็กป่วย และระมัดระวังการไอจามรดกัน
ผู้ปกครอง ควรแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน และผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะการ ล้างมือให้สะอาดก่อน และหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหารและหลังขับถ่าย รักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร อาทิ การใช้ช้อนกลาง และหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน ในกรณีที่เด็กมีอาการป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็ก ไม่ให้คลุกคลีกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการระบาด

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738