ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2562 / 10:31:01  
อำเภอฝาง กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ต.ค.62
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณราม บ.ม่อนปิ่นใต้ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณราม บ.ม่อนปิ่นใต้ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. โดยจะนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ แก่ประชาชน ในด้านต่างๆ อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการด้านประกันสังคม การให้คำปรึกษาด้านการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการตรวจสุขภาพ และการให้บริการตัดผมฟรี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชน บ.ม่อนปิ่นใต้ เข้ารับบริการด้านต่างๆ ตามวันเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738