ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2562 / 10:50:10  
อำเภอแม่อาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่าง อปท. กับ อำเภอ
อำเภอแม่อาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่าง อปท. กับ อำเภอ
อำเภอแม่อาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอ หวังให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ ห้องประชุมมะลิกา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่อาย นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติงานร่วมกันกับอำเภอ หวังให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 241

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738