ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 17:23:23  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสืบสานประเพณียี่เป็งด้วยความปลอดภัย
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสืบสานประเพณียี่เป็งด้วยความปลอดภัย
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย

          เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี สายการบินต่างๆ จะพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปล่อยโคมลอย/โคมควัน โดยในปีนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสายการบิน ซึ่งคาดว่าจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินในปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สายการบินต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ได้รณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย โดยมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ และเอกชน รวมถึงวัด สถานศึกษา และชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมแล้ว
          ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและอากาศยาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบินและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากนานาชาติ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559 อย่างเคร่งครัด


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล/จุฑารัตน์ น้ำพ่วง
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738