ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 15:23:02  
อำเภอฝาง ขับเคลื่อน แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
อำเภอฝาง ขับเคลื่อน แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน หลังพบเป็นอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตมากถึง 54 ราย

นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอฝาง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สืบเนืองจาก ในปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562 ) ในพื้นที่อำเภอฝาง มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งสิ้น 51 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 54 ราย เป็นอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่ประชุม ได้มีการหารือถึงมาตรการด้านต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ตำบลต่างๆ และด้านติดตามประเมินผล เพื่อให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด
ขณะเดียวกันใช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 จะมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมของอำเภอฝาง ณ บริเวณ อบต.แม่สูน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 รสขม ( 1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) คือ 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ อย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 468

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738