** NBT: Fang Chiang Mai ** / ** สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่ ** / ** เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลืองฟูเฟื่องเรื่องเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ ** /
ข่าวบริการในท้องถิ่น
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่วันที่ 22พ.ค. 2560 เป็นต้นไปด้วยไม่เสียค่าใช่จ่าย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง  23/10/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 594 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5345-1632
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
E-mail : radiofang@prd.go.th